به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر خشکرود با پیگیری های مستمر اورژانس 115 شهر خشکرود کار خود را بایک خودرو آمبولانس بهمراه تجهیزات و یک تکنسین اورژانس و یک راننده آغاز کرد.