اخبار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر خشکرود با پیگیری های مستمر اورژانس 115 شهر خشکرود کار خود را بایک خودرو آمبولانس بهمراه تجهیزات و یک تکنسین اورژانس و یک راننده آغاز کرد.

 

ادامه مطلب: اورژانس 115

در خصوص معرفی اعضای کمسیون های 1 و 2 ماده 100 ،77  و 5

 

طی جلسه مورخ  96/06/06 اعضای شورا به شرح ذیل به عنوان عضو کمسیون های زیر معرفی گردیدند.

 

  • آقای ابوالفضل دلیری کمیسیون 1 ماده 100 و کارگروه کمیسیون انطباق مصوبات شورا
  • آقای غلامرضا دلاوری کمیسیون 2 ماده 100
  • آقای ابوالفضل شجاعی کمیسیون ماده 77
  • خانم الهام رکوعی کمیسیون ماده 5

با توجه به شروع کار شورای دوره پنجم و با توجه به تبصره 3 بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 هیأت محترم وزیران، آقای محمدرضا رستمی فرزند هژبر در سمت شهردار شهر خشکرود ابقا می گردد، امیدواریم با همکاری و همفکری موفقیت های خوبی حاصل گردد.

ادامه مطلب: مصوبه شماره یک، مورخ 1396/06/01

زیر مجموعه ها